Odbiór mieszkania No.2 – Normy budowlane stosowane przy odbiorach.

Normy budowlane stosowane przy odbiorze mieszkań i domów:

PN – 70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN – 72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN – 53/B-10145 Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych.
 PN – 76/8841-22 Podkład pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podłogowych.
 PN – 75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN – EN/1279-1:2005(U) Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.
 PN – 88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.